HOME | OVER ONS | LASPRODUCTEN | EN-1090 | Certificeren | CONTACT |       

Hoe de EN-1090 klasse bepalen ?


Met de invoering van EN 1090 wint de uitvoeringsklasse aan belang voor alle partijen die bij de staalconstructies betrokken zijn, zowel de opdrachtgever, de ontwerper als de staalconstructeur. Momenteel is de bepaling van de uitvoeringsklassen vastgelegd in de bijlage B van EN 1090-2.
In de toekomst (vermoedelijk aanvang 2015) zal deze bepalingsmethode worden vervangen door een methode in een bijlage bij Eurocode 3 (EN 1993).

EN 1090-2 – bepaling van de uitvoeringsklasse

Volgende tabel vormt de basis voor de bepaling van de uitvoeringsklasse :
Daarnaast bepaalt EN 1090-2 expliciet dat als er geen uitvoeringsklasse wordt opgegeven aan de staalconstructeur, deze het project mag uitvoeren als behorende tot EXC2.


De 3 bepalende factoren bij de bepaling van de uitvoeringsklasse (afgekort EXC “execution class”) zijn dus :
Service Categorie “SC” (Gebruikscategorie) : De aard van de belasting, en het risico op vermoeiingsverschijnselen ;
Consequences Class “CC” (Gevolgsklasse) : De sociale en economische gevolgen van het bezwijken ;
Production Categorie “PC" (Productie categorie) : De technische moeilijkheid om de staalsoort te verwerken ;Voor de productie- en gebruikscategorie geeft EN 1090-2 relatief duidelijke bepalingstabellen :
Naast de productiecategorie en de gebruikscategorie is de gevolgklasse dus in grote mate bepalend voor de uitvoeringsklasse. Voor de bepaling van de gevolgklasse worden de basisprincipes uit bijlage B van Eurocode 0 (EN 1990) overgenomen :

Deze tabel voor de bepaling van de gevolgklasse lijnt de projecten niet zo scherp af. Daarom worden de gevolgklassen in veel landen verder gespecifieerd in een Nationale Bijlage bij Eurocode 0, zo ook in België en Nederland.

Gevolgklassen volgens de Nationale Bijlagen bij EN 1990 BELGIË
België heeft de EN 1990 meer gedetailleerd uitgewerkt in 3 tabellen : gebouwen, bruggen en industriegebouwen (NBN EN 1990 ANB:2013) :


Gevolgklassen "gebouwen" volgens de Nationale Bijlagen EN 1990 BELGIË
Gevolgklassen "bruggen" volgens de Nationale Bijlagen EN 1990 BELGIË
Gevolgklassen "Industrie gebouwen" volgens de Nationale Bijlagen EN 1990 BELGIË


Gevolgklassen volgens de Nationale Bijlagen bij EN 1990 NEDERLAND